Kompanija „Rapić“ ove godine navršava punih 30 godina postojanja i rada. Kada pogledamo iza sebe, vidimo samo lica zadovoljnih partnera, zdrave i napredne farme, ali i izvanredna postignuća naših uposlenika. Upravo su ta postignuća, kao rezultat ličnog intelektualnog zalaganja i truda članova kompanije, osnovni razlog zašto je „Farmofit“ lider u proizvodnji stočne hrane u Bosni i Hercegovini.

Da nam jubilarna godina od samog početka bude posebna, pobrinuo se naš dugogodišnji radni kolega Lazar Makivić, koji je danas, 09. januara 2020. godine, na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu uspješno odbranio svoju doktorsku disertaciju. Uz mentorsku podršku prof. dr Dragana Šefera, dr Makivić je posljednjih godina vršio intenzivna naučna istraživanja u domenu ishrane i održavanja optimalnog zdravstvenog stanja brojlera, čije je rezultate predstavio u originalnom naučno-istraživačkom radu pod nazivom „Ispitivanje uticaja purifikovane lignoceluloze dodate u hranu za brojlere na zdravstveno stanje, proizvodne rezultate i stepen histoloških i morfoloških promjena u pojedinim segmentima digestivnog trakta“.

Početak saradnje

Saradnja između „Farmofita“ i Lazara Makivića započinje 01. marta 2014. godine. U prvim mjesecima rada Lazar je obnašao funkciju komercijalnog savjetnika, međutim, ubrzo je izrazio snažnu želju za daljim stručnim usavršavanjem i radom u oblasti animalnog nutricionizma, što je menadžment kompanije na vrijeme prepoznao i odlučno podržao. Zahvaljujući izuzetnom afinitetu prema nutricionizmu u animalnoj proizvodnji, veoma dobrom poznavanju tehnologije animalne proizvodnje te odličnim organizacionim sposobnostima, Lazar je uvijek bio u stanju da svakoj situaciji u proizvodnji pristupi sa više aspekata, veoma brzo izvrši temeljnu analizu i obezbijedi kvalitetne pravovremene preporuke za unapređenje proizvodnje – kako stočne hrane, tako i na farmama. Bitno je naglasiti da je Lazar tokom svog dosadašnjeg rada u „Farmofit“ timu, kada je proizvodnja stočne hrane u pitanju, najveći dio vremena proveo na dva najvažnija mjesta – u fabrici, u kojoj se proizvodi hrana, te na farmama gdje se ona koristi u ishrani životinja.

Rekli su o Lazaru Makiviću:

„Danas, kada smo postigli zavidne organizacione ciljeve, sa sigurnošću mogu reći da je Lazar uvijek bio desna ruka menadžmenta kompanije za uskospecijalizovani segment nutricionizma u animalnoj proizvodnji i tehničku podršku na farmama. Važno je istaći kako Lazar nije tip nutricioniste koji slijepo sluša direktora firme, kada je u pitanju smanjenje troškova u proizvodnji stočne hrane, već odgovoran stručnjak koji prednost daje kvalitetnim sirovinama, u čemu će uvijek imati našu podršku. U budućnosti imamo u planu širenje našeg stručnog tima, na čijem će čelu biti upravo Lazar.“

Vojislav Rapić, generalni direktor kompanije „Rapić“ d.o.o.

„Način na koji je kolega Lazar Makivić postavio metodologiju istraživanja u sklopu svoje doktorske disertacije, a koja je podrazumijevala sagledavanje efekata primjene lignoceluloze u ishrani živine, je zapravo jedini pravi način saradnje nauke i prakse. Tokom naše saradnje imao sam priliku ne samo da budem Lazarov mentor, već i da učim od njega. Lazara posmatram kao ambicioznog i veoma vrijednog kolegu, koji je uspio objediniti dva veoma bitna načina razmišljanja u svom radu – agronoma i veterinara, što je optimalna kombinacija za poziciju i odgovornost koju ima u Fabrici stočne hrane ‘Farmofit’. Očekujem da će kolega Makivić u budućnosti nizom inovacija dodatno unaprijediti produktivnost i ekonomičnost proizvodnje u ‘Farmofitu’, od čega će u konačnici najviše profitirati nauka.“

Prof. dr Dragan Šefer, redovni profesor na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Lazarov mentor

„Lazara prvenstveno doživljavam kao veoma dragog i korektnog radnog kolegu, čije je stručno mišljenje veoma često presudno u dijelu posla koji obavljam u kompaniji. Nijedna nabavka sirovina i drugih sredstava koja se koriste u proizvodnji stočne hrane ne može proći bez Lazara. Bilo da se radi o analizi novih dobavljača, kvalitetu sirovina ili pak cijenama, usaglašavanje sa Lazarom je prvi korak u proceduri nabavke. Evidentno je da ovakav način naše saradnje sigurno doprinosi smanjenju troškova i povećanju ekonomičnosti proizvodnje, uz stalan rast kvaliteta finalnih proizvoda.“

Brana Vidović, rukovodilac nabavke u „Rapić“ d.o.o.

„Moja dosadašnja poslovna saradnja sa Lazarom je uvijek bila besprijekorna i vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Kao pravniku, veoma mi je važno da na vrijeme imam tačne i kvalitne informacije, na osnovu kojih mogu donositi prave oduke u poslu koji radim. Pri tome, Lazareva sposobnost da mi na jednostavan način objasni stvari iz struke je na izuzetno visokom nivou. Lazo je veoma bitna karika u našem timu i treba ga čuvati.“

Žarko Janjetović, pravnik u „Rapić“ d.o.o.

„Sjećam se svog prvog poslovnog susreta sa Lazarom. Tada sam sarađivao sa kompanijom ‘Rapić’ na implementaciji jednog razvojnog projekta, koji je imao za cilj sticanje prvog radnog iskustva za mlade agronome. Predstavljajući kompaniju, Lazar mi je tom prilikom rekao kako sve ono što on danas jeste duguje upravo kompaniji ‘Rapić’, koja je uvijek imala sluha za njegovu inicijativu u pravcu naučno-stručnog usavršavanja. Drago mi je da sam danas dio ovog mladog i nadasve progresivnog tima, u kojem je lojalnost normalna pojava.“

Petar Ninić, marketing menadžer u FHS „Farmofit“

Velika je privilegija biti jedina fabrika stočne hrane u državi, koja ima vlastitog doktora nauka iz oblasti nutricionizma u animalnoj proizvodnji. Značaj je još i veći zbog činjenice da je dr Lazar Makivić i svoju magistarsku titulu stekao predanim radom u našem timu, te pri tome oba naučna istraživanja sproveo na proizvodnim linijama Fabrike stočne hrane „Farmofit“. Rezultati pomenutih istraživanja, koji su odbranjeni na relevantnim visokoškolskim ustanovama, dobiće svoj puni legitimitet ne samo kroz povećanje kvaliteta, produktivnosti i ekonomičnosti proizvodnje stočne hrane u „Farmofitu“, već i kroz održiv razvoj partnerskih farmi, koje su nam ukazale svoje povjerenje. Kompanija „Rapić“ će i u budućnosti snažno podržavati svaku zdravu inicijativu svojih uposlenika, koja za cilj ima unapređenje vlastitih i timskih performansi, a sve za dobrobit naših korisnika širom Bosne i Hercegovine.

Podijeli