Studenti, konkurs i dalje traje – čekamo vaše autorske tekstove

Student si? Poljoprivreda je tvoja sfera interesovanja, a pisanje jača strana? Ovo je poziv za tebe!

Kompanija „Rapić“ d.o.o. iz Gradiške još jednom poziva studente svih smjerova prvog i drugog ciklusa studija poljoprivrednih fakulteta u BiH da se prijave na konkurs za autore neobjavljenih istraživačkih članaka, koji obrađuju teme iz svih grana poljoprivrede.

Podsjećamo da je konkurs otvoren tokom 12 mjeseci, počev od 01.03.2019. godine, a zaključno sa 01.03.2020. godine.

Rok za prijavu u drugom krugu i dostavljanje tekstova je 15.05.2019. godine.

Odabrani radovi prispjeli na konkurs biće objavljeni na internet stranici www.stocnahrana.com i dodatno promovisani kroz društvene mreže Fabrike stočne hrane „Farmofit“.

ŠTA JE POTREBNO ZA PRIJAVU?

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti kraću biografiju u elektronskoj formi na e-mail adresu: office@farmofit.ba.

Teme koje autori mogu obrađivati odnose se na novosti, preporuke ili savjete stručnjaka iz svijeta poljoprivrede. Neophodno je da u pitanju budu autorski članci, uz mogućnost korištenja drugih izvora i javno dostupnih informacija. Organizatori zadržavaju pravo da ne prihvate i ne objave članke koji ne ispunjavaju minimum uslova u pogledu originalnosti, relevantnosti teme i kvaliteta članka.

SPREMILI SMO I NAGRADE

Svakom autoru čija najmanje četiri članka budu objavljena tokom jednog mjeseca, kompanija „Rapić“ obezbijediće jednokratnu finansijsku podršku u visini 60 KM. Isti autor može ostvarivati pravo na ovu podršku ponovo u svakom mjesecu trajanja projekta u kojem ispuni navedeni mjesečni uslov od četiri objavljena članka unutar istog mjeseca.

Autor koji tri mjeseca uzastopno ispuni navedeni uslov, ostvaruje pravo na uvećanje finansijske podrške za 30% u naredna tri mjeseca (uslov za uvećanje). Ukoliko autor u jednom mjesecu ne ispuni mjesečni uslov, gubi pravo na uvećanje, ali zadržava mogućnost da ovo pravo obnovi ukoliko ponovo ispuni uslov za uvećanje.

Svaka tri mjeseca, organizator će vršiti odabir najboljeg članka objavljenog u prethodnom kvartalu, čiji autor će na poklon dobiti bon u iznosu od 100KM za kupovinu literature u renomiranim knjižarama.

Na kraju projekta, biće izabran najbolji članak objavljen tokom cjelokupnog trajanja projekta. Najbolji članak biće izabran bodovanjem na osnovu glasova stručne komisije sastavljene od zaposlenih u kompaniji „Rapić“ (50%) i rang-liste najčitanijih članaka objavljenih na stranici www.stocnahrana.com prema podacima softvera Google Analytics (50%).

Autor najboljeg članka ostvaruje pravo na polugodišnju stipendiju u vrijednosti 100 KM mjesečno tokom narednih šest mjeseci.