Tehnologija

Fabrika stočne hrane „Farmofit“ izgrađena je uz upotrebu najnaprednije tehnologije i predstavlja najmoderniji pogon te vrste na širem području. Posjeduje najsavremeniju opremu za sušenje, transport i skladištenje sirovina. Fabrika raspolaže sa najnovijom tehnologijom za proizvodnju potpunih i dopunskih krmnih smješa namijenjenih ishrani svih kategorija životinja.

Proizvodni pogon fabrike kapaciteta je 20 t/h, a finalni proizvod se, uz dvije odvojene linije peletiranja, isporučuje u peletiranom obliku. U sklopu fabrike se nalazi i sušara i skladišni prostor namijenjen za čuvanje rinfuzne robe.