Usluge

Pored proizvodnje stočne hrane, „Farmofit“ svim svojim saradnicima i kooperantima, kao i drugim zainteresovanim stranama obezbjeđuje širok spektar usluga.

Važno je naglasiti kako su upravo usluge jedna od prvih poslovnih aktivnosti kompanije „Rapić“ u agrarnom sektoru. Naime, prije pokretanja fabrike stočne hrane, prijem i uslužno skladištenje žita bila je vodeći poslovni servis kompanije, koji je nastao na realnim potrebema šireg područja Lijevča polja, koje su pravovremeno prepoznate i zadovoljene od strane osnivača firme.

Upravo je intenziviranje usluge skladištenja, a potom i otkupa žita po prirodi stvari dovelo do pokretanja fabrike stočne hrane „Farmofit“.

U trenutnim kapacitetima, uslužne djelatnosti „Farmofit-a“ obuhvataju:

  • Stručna savjetodavna podrška, koja je besplatna za sve naše kooperante, kupce i partnere. Posmatrana usluga obuhvata savjetodavstvo iz oblasti animalne proizvodnje, kao i podršku u domenu intenzivne ratarske proizvodnje.
  • Podrška kod nabavke inputa za proizvodnju. Zahvaljujući višegodišnjim partnerskim odnosima sa Institutom za kukuruz „Zemun polje“, kao i fabrikom mineralnih đubriva „Petrokemija“ iz Kutine, kompanija „Rapić“ svim zainteresovanim proizvođačima i drugim subjektima obezbjeđuje tri osnovna inputa za organizaciju uspješne farmske proizvodnje – nadaleko poznate „ZP Hibride“, „Kutinska“ đubriva i najbolju „Farmofit“ stočnu hranu.
  • Organizacija kooperacije u proizvodnji kukuruza, soje i žitarica, a po sistemu odloženog plaćanja isporučenog repromaterijala – i zagarantovanog prijema i otkupa.
  • Usluge vlastite laboratorije, koja obuhvata besplatnu analizu kvaliteta svih hraniva i sirovina proizvedenih na farmama naših saradnika. Važno je naglasiti kako veliki broj naših kooperanata koristi i uslugu određivanja optimalnog trenutka žetve žitarica, a na osnovu analize uzoraka sa njihovih proizvodnih površina.
  • Proizvodnja „custom made“ smješa za ishranu životinja, odnosno namjenske stočne hrane, prema posebnim, precizno definisanim recepturama naručioca i dr.

Zbog posmatranog, integralnog pristupa u podršci domaćim poljoprivredicima, „Farmofit“ je postao, kao što slogan brenda kaže – „PRIRODAN IZBOR“.

Galerija